Burmistrz Janusz Chodasewicz o budżecie na 2024 rok

Szanowni Państwo,

za kilkadziesiąt godzin pożegnamy stary rok. Ostatnie dwanaście miesięcy to był dobry czas dla Kamiennej Góry. Czas intensywnej pracy dla mnie i mojego zespołu w ratuszu. Serdecznie dziękuję współpracownikom za ogromne zaangażowanie.

W kolejnym roku nie zwolnimy tempa. Pod względem zaplanowanych inwestycji rok 2024 będzie REKORDOWY.

W przyjętym budżecie przeznaczyliśmy 49,5 MILIONA ZŁOTYCH na rozwój infrastruktury miasta. Rozmaite zadania zrealizujemy ze stosunkowo niewielkim udziałem środków własnych. Udało się nam zdobyć 40,2 MILIONA ZŁOTYCH z różnych źródeł zewnętrznych. W każdej wydanej złotówce będzie jedynie 19 groszy z własnych środków miasta!

Co zamierzamy zrobić?

Komunikacja
☑Zakończenie przebudowy ul. Lubawskiej.
☑Przebudowa ulic Słowackiego i Traugutta.
☑Zakończenie budowy ul. Leśnej.
☑Remont ul. Lompy wraz z mostem.
☑Remont fragmentu ul. Towarowej.
☑Przebudowa ul. Legnickiej (w kierunku ul. Małej).
☑Budowa drogi na ul. Jeleniogórskiej (dojazd do terenów inwestycyjnych w okolicy przejazdu kolejowego).
☑Przebudowa ul. Lipowej.
☑Budowa kładki na ul. Wiejskiej.
☑Remont mostu przy Kauflandzie.
☑Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Ziemskiej. Opracowanie dokumentacji dla ulic: Na Wzgórzu, Małej i Konopnickiej.
☑Dokumentację łącznika drogi 367 do węzła Kamienna Góra – Północ.

Mieszkalnictwo
☑Zakończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Ściegiennego.
☑Budowa budynku komunalnego przy alei Wojska Polskiego.
☑Remont budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Karola Miarki 27.
☑Przygotowanie dokumentacji dla pięciu budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej.

Usługi
☑Remont zabytkowego kamiennego muru wokół cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej.
☑Rewitalizacja cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej. Dokończenie remontu alejek i budowy domu pogrzebowego.

Edukacja
☑Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2.
☑Przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy żłobka miejskiego.

Ochrona dziedzictwa narodowego
☑Odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaterii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
☑Opracowanie dokumentacji dla zabezpieczenia ruin zamku Kreppelhof.

Kultura fizyczna
☑Remonty krytej pływalni i boiska sportowego przy ul. Ściegiennego.

Ten ambitny budżet zaakceptowało 14 radnych przy jednym głosie sprzeciwu.