Centrum Pomocy przy ul. Ściegiennego wyłącznie dla uchodźców

Centrum Pomocy dla uchodźców przy ul. Ściegiennego 3 w Kamiennej Górze funkcjonuje WYŁĄCZNIE jako pomoc doraźna dla obywateli Ukrainy, którzy w pierwszych dniach pobytu w mieście potrzebują podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej.

Prosimy, aby nie korzystali z niego mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców i mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W przeciwnym wypadku produktów w punkcie zabraknie dla najbardziej potrzebujących.

Obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny i zostali wpisani do rejestru PESEL, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę. Jest ono przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na: żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek w imieniu dziecka poniżej osiemnastego roku życia może złożyć jego przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski można składać w kamiennogórskim MOPS. Uchodźcy z dziećmi mają także prawo do świadczenia 500+ wypłacanego przez ZUS.

Nadal pilnie potrzebna żywność z długim terminem przydatności‼️
Prosimy o dostarczanie jej do:

  • magazynu przy ul. Ściegiennego 3,
  • urzędu miasta pok. 301 lub 304.

Potrzebne są też meble – szafy, komody, łóżka, kanapy, wersalki, krzesła, łóżeczka dziecięce, lustra. WAŻNE, ABY BYŁY W DOBRYM STANIE. Prosimy o dostarczanie ich do ośrodka pobytowego przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze.

 

Центр допомоги біженцям на вул. Щегенего 3 в Каменній Гурі функціонує винятково як допомога ЄДНОРАЗОВА (тільки єден раз) для громодян України, які в перші дні знайдування в місці потребуют продукты харчування, засоби гигієни та побутову хімію.

Прохання мешканцям які приймають под свій дах біженців і які могуть отримають дофінансування з фінансових коштів держави Польща за розміщення українців Не ЗВЕРТАТИСЬ до пункту на Щегенего 3.
Бо допомоги забракне і для тих кто мешкає не у приватних особ.

Громадянам України, які перебувають на терені Польщі легально та вписані до реєстру ПЕСЕЛ належить отримання єдноразовой допомоги в 300 злотых. Така допомога іде на продукти харчування, одяг, взуття та оплату комунальних витрат.
Допомогу на дітей до 18 років може отримати хтось з батьків чи опекун дитини яка напише заяву од імені дитини
Заяву (wniosek) можна написати в Каменогурським MOPS. Біженці з України з дітьми також мають право на отримання 500+ які виплачують зі сторони ZUS на особистий рахунок