Chcemy wręczyć medale długoletnim parom

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2024 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia ślubu.

Pary małżeńskie, które w jednym związku przeżyły co najmniej 50 lat, mogą zostać odznaczone honorowymi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane otrzymaniem medali zameldowane na stałe na terenie miasta lub gminy Kamienna Góra.

Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone.

USC w Kamiennej Górze, Pl. Grunwaldzki 1 pok. 101, tel. 75 64 55 138, 75 64 55 139.