Chcemy wręczyć medale długoletnim parom

Urząd Stanu Cywilnego w Kamiennej Górze prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2022 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia ślubu.

Za naszym pośrednictwem chcemy Państwu wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jest to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w jednym związku małżeńskim przeżyły co najmniej 50 lat. Prosimy, by zgłosiły się do nas osoby zameldowane na stałe na terenie miasta lub gminy Kamienna Góra. Medal mogą otrzymać też pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone.

USC w Kamiennej Górze, Pl. Grunwaldzki 1 pok. 104, tel. 75 64 55 138, 75 64 55 139.