Chronimy miejskie lasy przed szkodnikami

Jak co roku dokonaliśmy przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną musimy usunąć niewielką część drzew, które są chore. Są to rośliny zasiedlone przez szkodniki owadzie. Usuwamy także wywroty i złomy.

Cięcia sanitarne są prowadzone w miejskich lasach: na Górze Parkowej, przy ul. Wiejskiej oraz na oś. Antonówka. Selekcję drzew zleciliśmy specjaliście z zakresu leśnictwa i uzyskaliśmy niezbędne zezwolenia. Wycince podlegają wyłącznie chore sztuki. W sumie z miejskich zalesień do lipca tego roku zostanie usuniętych ok. 173 m3 drewna.

Jesteśmy zmuszeni do cięć sanitarnych, aby inwazja szkodników nie rozprzestrzeniła się na cały drzewostan. Ten obowiązek nakłada na miasto ustawa o lasach – mówi Magdalena Bręśkiewicz, kierownik wydziału infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska w urzędzie miasta.