Co raz mniej azbestu w mieście

Gmina Miejska Kamienna Góra uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”. Zadanie to zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W tym roku odebrano 3,537 Mg. Otrzymano 2 475,90 zł dotacji.