Cztery oferty na przebudowę ul. Papieża Jana Pawła II

Otrzymaliśmy cztery oferty na przebudowę ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Najtańsza opiewa na 1,98 mln zł. Najdroższa jest o prawie milion wyższa. Prace budowlane chcemy rozpocząć w połowie sierpnia.

Teraz sprawdzamy złożone oferty pod względem formalnym. Ostateczne wyniki przetargu powinniśmy poznać za kilkanaście dni. Cztery złożone oferty opiewają na kwoty od 1,98 mln zł do 2,89 mln zł.

Chcemy m.in. poszerzyć ulicę Papieża Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Strefa skrzyżowania wydłuży się o około 25 metrów – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Zbudujemy dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pięć przejść dla pieszych znajdujących się w tym rejonie zostanie oświetlonych. Pojawią się też pasy zieleni. Prace mogą potrwać 10 miesięcy.

Na sfinansowanie przebudowy zabezpieczyliśmy 2,4 mln zł, w tym 2,1 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac obejmuje: 

 • rozbiórkę istniejących konstrukcji elementów pasa drogi z poboczami,
 • rozbiórkę istniejącego oznakowania z pominięciem rejonu ronda,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych pasa jezdni i nawierzchni asfaltowych,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych chodników i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej barwionej,
 • wykonanie zatok postojowych wzdłużnych i prostopadłych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • urządzenie trawników z zadrzewieniami i zakrzewieniami,
 • częściową wymianę nawierzchni asfaltowej na przeprawie mostowej (sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej),
 • wykonanie przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, w tym jednego z progiem zwalniającym,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,
 • roboty porządkowe.
Tagi: