Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat

„Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Kamiennej Góry.

Nabór trwa do 25 września do godziny 15.

CEL PROJEKTU:

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 50 osobom (48 kobietom i 2 mężczyznom) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem/wychowania dziecka w wieku do lat 3.

FORMY POMOCY:

  • finansowanie wynagrodzenia niani – dla wszystkich uczestników

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • co najmniej 26 osób (w tym 2 mężczyzn) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym,
  • co najmniej 24 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, m. Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

odwiedź stronę, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i prześlij do nas na adres:

Punkt Obsługi Uczestników

ul. Romana Dmowskiego 19G/5,

50-203 Wrocław