Dworzec i koleje tematem rozmów w urzędzie marszałkowskim

Burmistrz Janusz Chodasewicz spotkał się z marszałkiem Tymoteuszem Myrdą. – Rozmawialiśmy o możliwościach remontu dworca i uruchomienia połączeń kolejowych do Jeleniej Góry przez Kowary oraz do Wałbrzycha – mówi burmistrz.

Tymoteusz Myrda poinformował, że urząd wojewódzki jest bliski przejęcia od PKP nieczynnej linii do Kowar. Po jej odbudowie możliwa stanie się wreszcie likwidacja bocznicy z załadunkiem kamienia z Ogorzelca. A był to jeden z punktów programu wyborczego Janusza Chodasewicza.

Szef kamiennogórskiego samorządu zapoznał też marszałka z planami skomunikowania terenów inwestycyjnych w okolicach węzła S3 Kamienna Góra Północ z drogą wojewódzką 367. To nowe duże wyzwanie dla miasta, gdyż pojawili się przedsiębiorcy zainteresowani lokowaniem swoich biznesów w okolicach ulic Przemysłowej i Jeleniogórskiej.

W tej sprawie także liczę na pomoc pana marszałka – tłumaczy burmistrz. – Tylko dobry dojazd do tych terenów pozwoli utworzyć tam strefę aktywności gospodarczej, której do dzisiaj w Kamiennej Górze nie mamy – dodaje Janusz Chodasewicz.

Kolejnym ważnym tematem rozmów była sprawa objęcia Kamiennej Góry i gmin ościennych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek Myrda nie zmienił swojego stanowiska w tej kwestii. Od początku popiera starania naszego miasta o włączenie do FST. Temat ten ma być niebawem dyskutowany z udziałem innych członków zarządu województwa, w tym marszałka Cezarego Przybylskiego.