Elektroniczne opaski dla seniorów

Kamiennogórscy seniorzy uczestniczący w programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” odebrali elektroniczne opaski służące do teleopieki.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Opaski są wyposażone w przycisk alarmowy, detektor upadków, lokalizator GPS, monitorują puls i saturację oraz umożliwiają komunikację z telecentrum i dyżurującymi opiekunami.

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy MOPS pod nr tel.: 75 646 66 77, 75 646 66 73. Udział w nim jest bezpłatny.