Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pięcioro nauczycieli z kamiennogórskich szkół podstawowych i z miejskich przedszkoli otrzymało nagrody burmistrza Kamiennej Góry.

Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Nagrody w imieniu burmistrza wręczył zastępca Paweł Fryc.

Nagrody burmistrza otrzymali:

  • Katarzyna Bielewicz – Czyczkan – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1;
  • Anna Kalisiewicz – nauczyciel, w roku szkolnym 2020/2021 p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2;
  • Małgorzata Kepel – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2;
  • Anna Wójcikowska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 1;
  • Małgorzata Piotrowska – Szkaradek – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 2.

Podczas gali dyrektorzy poszczególnych miejskich jednostek oświatowych także nagrodzili wyróżniających się w pracy nauczycieli.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!