Ratusz przywraca dawne godziny przyjmowania interesantów

Od soboty, 30 maja znika obowiązek zasłaniania nosa i ust na otwartej przestrzeni. Od poniedziałku, 1 czerwca urząd miasta w Kamiennej Górze przywraca dawne godziny przyjmowania interesantów. Urzędnicy będą do Państwa dyspozycji od 7:30 do 15:30.

Od 30 maja nie będziemy musieli zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem zachowania 2 metrów odstępu od innych osób. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w urzędach, sklepach, kościołach i autobusach.

Rząd zdecydował także o otwarciu: kin, teatrów, siłowni i salonów masażu, ale pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego. Możliwa będzie organizacja wesel do 150 osób. Zniesione zostaną też limity osób przebywających równocześnie: w sklepach na targowiskach, na poczie i w restauracjach.

Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi ludźmi.

W kamiennogórskim ratuszu przywracamy dawne godziny przyjmowania interesantów. Urzędnicy przyjmują petentów od 7:30 do 15:30. Wizytę nadal trzeba wcześniej umówić telefonicznie.

Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu

  • Wejście do ratusza jest możliwe tylko maseczce ochronnej.
  • Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie chcemy narażać petentów na oczekiwanie w kolejkach.
  • Podczas wizyty w ratuszu należy zgłosić się do wybranego wydziału i poczekać na wezwanie przez urzędnika.
  • Wizyty w kasie urzędu nie należy wcześniej umawiać. Jeśli przed okienkiem pojawi się równocześnie kilka osób, należy zachować bezpieczny odstęp. Taśmą wyznaczyliśmy miejsca oczekiwania.
  • Wizyty w Biurze Obsługi Klienta też nie wymagają wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia. Do biura wchodzimy pojedynczo. Można w nim pobrać druki wniosków i deklaracji oraz uzyskać informacje nie będąc wcześniej umówionym w konkretnym wydziale.
  • Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się, które chcą skorzystać z windy, powinny zgłosić to w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 75 645 55 40.

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych.