Honorowi obywatele

KS. PRAŁAT DR STANISŁAW KSIĄŻEK

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XLII/373/97 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 1.07.1997 r.

Urodzony 02.06.1931 r. w Dzierążni k. Pinczowa. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Kielcach i we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.06.1954 r. Posługę duszpasterską pełni w Kamiennej Górze od 1966 r. Wszystkie chwile poświęca na remonty, budowę obiektów kościelnych i naukę. Uzyskał doktorat nauk prawnych na Wydziale Prawa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wydał rozprawę historyczno-prawną pt. „Terytorialna organizacja kościelna Kotliny Kamiennogórskiej w XX wieku”, „Małą architekturę sakralną Kotliny Kamiennogórskiej”, „50 lat w służbie ołtarza” oraz „Parafia Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze w latach 1966-2006”. Do tego doliczyć należy blisko 50 artykułów i kilkanaście recenzji. Zorganizował od podstaw parafie Wilków k. Namysłowa i Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Tu współdziałał również w tworzeniu parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Od 1966 r. pracował w Kamiennej Górze jako proboszcz, a po utworzeniu dwóch dekanatów jako dziekan Dekanatu Kamienna Góra Zachód.

TOMASZ DUDA

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XLV/404/97 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30.09.1997 r.

Urodzony 1.12.1913 r. w Łącku w województwie nowosądeckim. Ceniony plastyk i pedagog. Pierwsze farby otrzymał od swoich kolegów za wykonanie masek karnawałowych. Zainteresowanie malarstwem obudziły w nim afisze przedstawienia amatorskiego teatru w Łącku. W 1931 r., już jako student Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Starym Sączu, za pieniądze zarobione w czasie wakacji zakupił farby olejne. W 1933 r. odbył ochotniczo czynną służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Cieszynie. W sierpniu 1939 r. jako podpoprucznik rezerwy został zmobilizowany na stanowisko dowódcy plutonu karabinów maszynowych, a od 17 września mianowany dowódcą kompanii karabinów maszynowych. Po wyzwoleniu pracował w Miejskim Gimnazjum w Muszynie, a następnie przyjechał do Kamiennej Góry, gdzie został zatrudniony w organizującym się Gimnazjum. Aby uzupełnić kwalifikacje, studiował zaocznie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1951 r. uzyskał dyplom nauczyciela wychowania fizycznego szkół średnich i do przejścia na emeryturę w 1974 r. pracował w kamiennogórskim Liceum Ogólnokształcącym.Tomasz Duda zaczął prezentować swoje prace od zorganizowania I Powiatowej Wystawy Amatorów Plastyków w 1960 r. Brał udział we wszystkich wystawach i konkursach organizowanych przez ZNP, PDK, WDK oraz inne instytucje. Był uczestnikiem 3-letniego Centralnego Ogniska Plastycznego ZNP, członkiem Ogólnopolskiego Klubu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Nałęczów 56”, Klubu Plastycznego Nauczycieli we Wrocławiu i Klubu Amatorów Plastyków w Kamiennej Górze. W sumie jego prace prezentowano na około 140 krajowych i 12 zagranicznych wystawach. Namalował ponad 1500 obrazów i grafik. Miłował się w pejzażach, martwej naturze, architekturze, tematyce morskiej i wojskowej. Artysta po mistrzowsku przekazywał melancholię ginącej architektury miejsc, z którymi był najbardziej związany. Jego dwie prace – rzeźbionego w drewnie Chrystusa Frasobliwego i kapliczkę z blachy można podziwiać w Muzeum Regionalnym w Nowym Sączu. Jego praca zawodowa, społeczna i plastyczna była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i inne.

KS. WOLFGANG GOTTSTEIN

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XVI/85/98 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26.05.1999 r.

Ksiądz Wolfgang Gottstein urodził się w Kamiennej Górze, jednak jako dziecko w 1946 roku został wypędzony z tych ziem i osiadł w Stuttgarcie. Od 1976 r. blisko współpracuje z kamiennogórskim prałatem Stanisławem Książkiem. Pośredniczy również w kontaktach pomiędzy obecnymi a dawnymi mieszkańcami miasta, których około 5 tysięcy mieszka w Wolfenbüttel i okolicach. Ksiądz Gottstein współpracował również z działającym w Kamiennej Górze towarzystwem „Liczyrzepa”.

STANISŁAW SADOWSKI

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XVI/86/99 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26.05.1999 r.

Stanisław Sadowski przyjechał do Kamiennej Góry jako jeden z pierwszych Polaków już w 1945 roku. Tworzył zalążki państwa polskiego na tych ziemiach. Tworzył również organizacje myśliwych. Do ostatnich dni życia aktywnie uczestniczył w działaniach koła łowieckiego „Przepiórka”.

TADEUSZ NIEMAS

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr LIII/A/338/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 13.10.2006 r.

Urodzony 23.08.1923 r. w Wiskitnej. Do Kamiennej Góry przyjechał w lipcu 1947 r. jako 24-letni mężczyzna. Brał udział w odbudowaniu przemysłu skórzanego w Kamiennej Górze jako sztancer w zakładach obuwniczych. Od 1958 r. prowadzi swój prywatny zakład rymarsko-szewski. Jest honorowym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Kamiennej Górze. W roku 2002 obchodził 50-lecie swojej działalności w rzemiośle. Może poszczycić się licznymi dyplomami i podziękowaniami nadanymi przez różne organizacje społeczno-polityczne, m.in. przez byłego burmistrza Kamiennej Góry Tadeusza Rycharskiego i obecnego wójta gminy Stanisława Szmajdzińskiego.
Postawa etyczno-moralna oraz całokształt życia zawodowego i osobistego Tadeusza Niemasa może służyć jako wzorzec dla następnych pokoleń.

FELIKS KACZMARSKI

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr LIII/A/339/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 13.10.2006 r.

Urodzony 18.09.1925 r. w Piotrowicach. Do Kamiennej Góry przyjechał jako jeden z pionierów 7.11.1945 r. Jako ślusarz-mechanik brał czynny udział w odnowie przemysłu maszynowego w Dolnośląskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych. W czasie pracy w Dofamie został odznaczony jako autor kilku patentów. Zajmował się również fotografowaniem. Był autorem kilku ciekawych wystaw w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego oraz w ratuszu. Członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Otrzymał wiele dyplomów i podziękowań za całokształt pracy od różnych organizacji społeczno-politycznych oraz byłych burmistrzów miasta. W latach 1954-58 był radnym miasta Kamienna Góra. Pomysłodawca wykonania i ustawienia krzyży stalowych obok Kościoła Matki Bożej Różańcowej oraz na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. Zmarł 29 czerwca 2009 roku.

JÓZEF POPRAWA

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XVI/104/07 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28.11.2007 r.

Urodzony 01.03.1913 r. w Sułkowicach. Pełniąc służbę wojskową, dostał się do niewoli, gdzie do 1942 r. pracował na autostradzie Berlin-Wrocław. Po wojnie otrzymał stopień sierżanta, następnie podporucznika, a 18.03.2005 r. porucznika. W 1930 r. wstąpił do ZHP. Brał udział w wojnie obronnej, po której podjął służbę instruktorską. W listopadzie 1946 r. przybył do Kamiennej Góry, gdzie rozpoczął pracę jako kontroler produkcji, a później jako kierownik techniczny. W wyniku szybkich awansów i ciągłego doszkalania się w 1952 r. ukończył Studium Pedagogiczne, obronił pracę, po czym został wyznaczony do założenia szkoły przy Zakładach Odzieżowych w Kamiennej Górze. Po kilku latach został nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych i Technikum w Kamiennej Górze. W tym czasie był również Komendantem Hufca Kamienna Góra, kierował wydziałem Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi Jeleniogórskiej, wchodził w skład Komisji Stopni Instruktorskich i Komisji Historycznej Chorągwi. Na wniosek Kuratorium w latach 60. został powołany na stanowisko Kuratora Wydziału Nieletnich. Jego nieposzlakowana opinia i wysoko oceniana praca niejednokrotnie przyczyniły się do wydania prze Prokuraturę Generalną wyroków odstępujących od wymierzenia kary za przewinienia skazanych. Jako wyraz uznania otrzymał medal zasługi za ofiarną pracę nadany przez Ministra Sprawiedliwości. Odznaczenia: Zasłużony Ruchu Spółdzielczego, Krzyż „Za zasługi dla ZHP”, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka za zasługi dla województwa jeleniogórskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za udział w wojnie 1939-1945, Złoty krzyż „Za zasługi dla ZHP”, Srebrna odznaka zasłużonych, Medal za zasługi Kombatanckie, Medal dla najstarszego i zasłużonego komendanta harcerstwa od Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerzy we Wrocławiu.

KAZIMIERA CIOSMAK

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymała na mocy Uchwały nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25.03.2009 r.

Urodzona 01 01.1947 r. w Borównie. Zatrudniona w Ognisku Muzycznym w Kamiennej Górze od 01.01.1964 r., muzyk Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. W 1974 r. powołała Zespół Skrzypcowy „Perpetum”, który występował m.in. w Danii, Francji, Niemczech, Czechach, a także w Sali Maksymiliana Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kamiennej Górze „Perpetum” koncertowało ze znakomitym skrzypkiem Konstantym Kulką i znanym pianistą Waldemarem Malickim. Rokrocznie uczestniczy w WOŚP oraz wszystkich ważniejszych imprezach w mieście. Działalność Kazimiery Ciosmak została nagrodzona w roku 1980 tytułem „Zasłużony Działacz Kultury”.

KS. BISKUP STANISŁAW DOWLASZEWICZ

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XXXVII/244/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 4.06.2009 r.

Franciszkanin, biskup pomocniczy w Santa Cruz da la Sierra Boliwia. Urodzony 20.09.1957 r. we wsi Podworańce k. Grodna. Dwa lata później w ramach repatriacji przybył z rodzicami do Polski. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, a następnie wstąpił do Zakonu oo. Franciszkanów w Krakowie. 2 czercwca 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie, po czym wyjechał na misję do Boliwii w Ameryce Południowej. Życie na obczyźnie, wśród obcych ludzi i w innej kulturze, a także ciężka praca misjonarza okazały się ogromnym i niezwykle trudnym wyzwaniem. Działalność biskupa odbywa się na kilku płaszczyznach. Jako duszpasterz troszczy się o wsparcie duchowe i moralne osób potrzebujących, dba o krzewienie wiary chrześcijańskiej, podejmuje się zadań na rzecz rozbudowy kościołów i ośrodków duszpasterskich. Polski misjonarz angażuje się też w udzielania pomocy społecznej i materialnej mieszkańcom Monteo i okolic. Działania ojca Dowlaszewicza ukierunkowane są na rozwój edukacji i stworzenie miejscowej ludności warunków do nauki. Zadanie to realizował biorąc m.in. czynny udział w budowie trzech szkół, w tym Uniwersytetu Publicznego dla najuboższych. Jego zasługą jest także powstanie na terenie parafii trzech małych ośrodków zdrowia. Ponadto, pracując jako kapelan więzienny, niesie pomoc więźniom, którzy żyjąc w ciężkich warunkach, potrzebują wsparcia moralnego i duchownego. Biskup ma też na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców Boliwii. Opieka nad dziećmi, pomoc w pozyskiwaniu pożywienia, odzieży, środków czystości oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i ciepła rodzinnego to podstawowe cele jego misji duszpasterskiej. 13 marca 2001 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji Santa Cruz. Swoją postawą godnie reprezentuje Polskę, a także miasto Kamienna Góra. W swoich licznych wypowiedziach, kazaniach i opowiadaniach zawsze podkreśla znaczenie własnego środowiska, w którym się wychował, szkołę i dzieciństwo spędzone w rodzinnym mieście. Podczas konsekracji bp Stanisław Dowlaszewicz został uhonorowany Złotym medalem i otrzymał Honorowe obywatelstwo Miasta Montero w Boliwii.

FRANCISZEK KUSZEL

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XLI/275/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 6.10.2009 r.

Urodzony 10.05.1926 r. w miejscowości Żbykały, gmina Gródek, województwo nowogródzkie. Z chwilą wkroczenia wojsk radzieckich w 1944 r. w dawne granice RP otrzymał powołanie do nowo tworzonej II Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego w Rzeszowie. Z armią tą przeszedł cały szlak bojowy aż do kapitulacji Berlina, a następnie poprzez czeską Pragę z XXIX Pułkiem Piechoty X Dywizji Sudeckiej II Armii Wojska Polskiego 13 maja 1945 r. przybył do Kamiennej Góry. Jako jeden z pierwszych Polaków utrwalił władzę polską w powiecie kamiennogórskim. W grudniu 1945 z uwagi na zły stan zdrowia został zdemobilizowany. W 1949 r. rozpoczął pracę w zakładzie produkcyjnym LEN, w którym pracował aż do emerytury. Franciszek Kuszel jest absolwentem dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, która nosi zaszczytne imię „XXIX Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego” – tego samego, z którym przybył jako pierwszy do Kamiennej Góry. Za swoje zasługi wojenne otrzymał wiele odznaczeń wojskowych, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Pamiątkowy, Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk, Odznakę Grunwaldzką, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Medal za Udział w Walkach o Berlin oraz Krzyż Frontowy. Za swoją obywatelską postawę został wyróżniony licznymi dyplomami, podziękowaniami i listami pochwalnymi. Franciszek Kuszel jest ostatnim z żyjących żołnierzy XXIX Pułku Piechoty.

ROMAN JAKÓBCZYK

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5.06.2013 r.

Urodzony 4.07.1936 w Tymowej. Cieszy się on ponadprzeciętnym zaufaniem społecznym, budzącym sympatię, podziw, uznanie i szacunek. Jest on człowiekiem oddanym swojej ziemi, swojemu miastu i gminie. Wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach z naszą społecznością lokalną, a nade wszystko ceni sobie dobrą współpracę z instytucjami władz społecznych jak i kościelnych. Z zawodu mistrz tkacki. Swój czas wolny poświęcił wychowaniu dzieci i młodzieży. Pracował, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik warsztatów szkolnych oraz Klubu Techniki i Racjonalizacji. Posiada duży zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego, które wykorzystuje z zaangażowaniem w rozwój naszego miasta. Od 1962 jest związany z turystyką górską. Był członkiem Klubu Przewodników im. Ks. Bolka I w Kamiennej Górze. Organizatorem Koła PTTK Len ZP 1 w 1960 roku. Przewodnik Turystyki Górskiej. Rozpoczął znakowanie szlaków turystycznych w powiecie Kamiennej Góry. Organizator wielu Zjazdów Turystycznych. Pomagał przy realizacji filmu „Dolny Śląsku Włókienniczy” oraz filmu o uroczystościach św. Anny w Chełmsku Śląskim. Jest człowiekiem oddanym swojej ziemi, swojemu miastu i gminie.

BOLESŁAW GRZYB

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XXXII/197/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5.06.2013 r.

Urodzony 2 kwietnia 1932 r. w Oblekoniu. Ma bardzo duże zasługi dla miasta Kamiennej Góry i jego rejonu. Pracę zawodową i działalność społeczną wykonywał zawsze z poświęcaniem i zaangażowaniem osiągając widoczne efekty. Organizacje społeczne, polityczne i zawodowe przyznały mu odznaczenia państwowe, dyplomy i podziękowania w całym jego okresie długoletniej pracy społecznej i zawodowej. Jest inicjatorem i kierownikiem budowy Wodnego Ośrodka Wypoczynku w Kamiennej Górze, który powstał całkowicie w czynie społecznym i składek społeczeństwa Kamiennej Góry. Był pierwszym burmistrzem miasta, tworzył warunki do jego rozwoju. Po przejściu na emeryturę nadal interesuje się problemami miasta.

LEON ŚWIĘCICKI

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XXXII/198/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5.06.2013 r.

Urodzony 15 kwietnia 1924 r. w Sorłówce. Od chwili przyjazdu do Kamiennej Góry w 1947 r. brał czynny udział w modernizacji urządzeń infrastruktury miejskiej. Przez cały okres aktywności zawodowej, jako specjalista do spraw łączności i telekomunikacji w sposób bezinteresowny radiofonizował, a następnie modernizował i konserwował urządzenia nagłaśniające w kościołach na terenie Kamiennej Góry i okolic. Kierował i nadzorował pracami związanymi z radiofonizacją uroczystości państwowych i lokalnych a także oświatowych i rozrywkowych. Brał czynny udział w pracach społecznie użytecznych mających na celu poprawę estetyki miasta. Od 1979 jest członkiem Związków Kombatantów.

STEFAN HAŁUBEK

Tytuł Honorowego Obywatela Kamiennej Góry został mu nadany 6 czerwca 2019 roku, uchwałą nr XII/59/19.

Stefan Hałubek przyjechał do Kamiennej Góry w styczniu 1948 roku. Zdobył wykształcenie inżynierskie, a życie zawodowe związał z zakładami Famal i Dofama.

Jego wielką pasją są szachy. Gra i popularyzuje tę dyscyplinę od 17 roku życia. Jest międzynarodowym sędzią szachowym, w tajniki gry wprowadza dzieci i młodzież. Był działaczem klubów sportowych: „KS Stal” i „Olimpia”. Od 1992 r. prowadzi Uczniowski Klub Sportowy. Od ponad 40 lat organizuje turniej szachowy podczas dorocznych „Dni Kamiennej Góry”.

Był radnym w pierwszej kadencji rady miejskiej w Kamiennej Górze w latach 1990-1994.

 

BOGDAN ADAMUS

Tytuł Honorowego Obywatela Kamiennej Góry został mu nadany 2 czerwca 2022 roku, uchwałą nr XVI/101/16.

Bogdan Adamus jest mieszkańcem Kamiennej Góry od 1956 roku. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Górnik. Jego pasją jest historia Kamiennej Góry oraz okolic. Prowadzi badania na temat dziejów powiatu oraz zasłużonych dla miasta i ojczyzny. W kraju oraz za granicą poszukuje materiałów archiwalnych, dokumentów osobistych a także ikonografii oraz relacji na temat Kamiennej Góry. Od wielu lat przywraca pamięć zapomnianym mieszkańcom naszego miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedynym kryterium utrwalenia w świadomości społecznej postaci, jest odegranie roli w rozwoju miasta oraz historii Polski czy świata. Upamiętniani są zarówno niemieccy mieszkańcy miasta, jak i bohaterowie zasłużeni dla polskiej niepodległości, walczący w I oraz II wojnie światowej a także Ci, którzy po 1945 r. przyczynili się do rozwoju regionu.

Warto zaznaczyć, że Pan Adamus (wspólnie z Janem Lubienieckim) upamiętnił zapomnianą postać szczególnie zasłużonego dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. kapitana Józefa Sierocińskiego. Od 2008 roku organizuje w Kamiennej Górze uroczystości patriotyczne na cmentarzu komunalnym przy grobie kapitana Sierocińskiego.

Współpracuje z Wojewodą Dolnośląskim oraz Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Ocalamy.pl” (znakowaniu mogił bohaterów walczących o niepodległość Polski w latach 1914-1921). Na cmentarzu komunalnym p. Adamus (wraz z Janem Lubienieckim) wyszukuje mogiły żołnierzy Legionów Polskich oraz tych, którzy walczyli o kształt granic państwa po 1918 r. Do chwili obecnej oznaczono znakiem graficznym „Ojczyzna Swoim Obrońcom” groby Antoniego Bila i Konrada Romanowskiego oraz ppor. Stanisława Szczygła.

W latach 2012-2014 opisywał w Tygodniku Regionalnym historię Kamiennej Góry i ludzi dla niej zasłużonych. W filmach (nagranych wspólnie z Krzysztofem Zagrodnym) przedstawił historię uczestniczki Powstania Warszawskiego Pani Alicji Pilewskiej. Jako jedyny mieszkaniec uczestniczył w badaniach i wykopaliskach archeologicznych w Kamiennej Górze.

W zakresie historii Polski i Kamiennej Góry edukuje dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Uczestniczy w akademiach szkolnych czy okolicznościowych konkursach. Występuje z licznymi wykładami i prelekcjami, poza granicami powiatu. Na zaproszenie organizacji i instytucji prowadził wykłady na temat Józefa Hallera, Józefa Sierocińskiego, 100. rocznicy odzyskania Niepodległości (Warszawa, Żuromin, Ostrów Wielkopolski).

Pan Adamus od ponad dwóch dekad fotografuje Kamienną Górę i okolicę. Od kilku lat prowadzi działania PR-a na rzecz regionu w prowadzonym przez siebie portalu społecznościowym. Skupia się na promowaniu walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych miasta. Fotografie są zaplanowane, estetycznie wykonane i cieszą się bardzo dużą popularnością użytkowników portalu. Znaczny zasięg postów i pozytywne reakcje kamiennogórzan mają bezpośredni wpływ na promocję miasta i regionu. Ponadto zdjęcia Pana Adamusa są wykorzystywane w albumach, materiałach okolicznościowych oraz edukacyjnych wydawanych przez władze regionu.

Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, organami władzy centralnej oraz samorządowej, m.in. z: Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie i we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim, Polską Akademią Nauk, Społecznym Komitetem Organizacyjnym Obchodów Patriotycznych, Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Swoimi działaniami społecznymi i edukacyjnymi wzmacnia w kraju i za granicą dobre imię Kamiennej Góry.