II etap prac na ul. Słowackiego

15 maja 2024 r. rozpocznie się drugi etap prac budowlanych związanych z przebudową ul. Słowackiego w Kamiennej Górze. Będą one prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ul. Cichej. Należy liczyć się w tym miejscu z utrudnieniami w ruchu.

Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego. Dojazd do nieruchomości przez plac budowy (z ewentualnymi utrudnieniami) zostanie zapewniony jedynie mieszkańcom, pojazdom uprzywilejowanym oraz służbom komunalnym.

Planowany termin zakończenia II etapu prac jest przewidywany w okresie lipca — sierpnia 2024 r. W ich ramach zostanie przebudowana sieć kanalizacji deszczowej, istniejące miejsca parkingowe, wjazdy i dojścia do nieruchomości w obrębie działek gminnych, schody terenowe, chodniki i jezdnia. Dodatkowo powstaną nowe doświetlone przejścia dla pieszych – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

W najbliższą sobotę, 11 maja na obecnie przebudowywanym odcinku zostanie wykonana pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej. Może to wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu. Po wykonaniu warstwy wiążącej zostanie przywrócony ruch kołowy na tym fragmencie. Ostateczna warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana w końcowym etapie inwestycji na całym odcinku przebudowywanej drogi.

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość oraz w miarę możliwości ograniczenie do minimum dojazdu samochodami do nieruchomości w obrębie i w okresie trwania robót budowlanych.