II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf II ogłoszenie konkursowe profilaktyka 2023 248 KB

Informator (191)