II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf II ogłoszenie konkursowe sport 2023 268 KB

Informator (191)