II sesja rady miasta Kamienna Góra

Sesja odbędzie się 28 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali witrażowej urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w latach 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kamienna Góra.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza miasta.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.