III otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf III ogłoszenie konkursowe profilaktyka 2024 253 KB

Informator (191)