Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze
z dnia 14 marca 2024 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Kamienna Góra, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 408 pkt 3 oraz art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Kamiennej Górze przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Miasta Kamienna Góra listom kandydatów komitetów, niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych
    przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w trybie art. 410 § 5 pkt 2 Kodeksu
    wyborczego;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu
    wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie
    określonym w pkt 1.

Losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 9:00, w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze, ul. Pl. Grunwaldzki 1, Urząd Miasta Kamienna Góra – Sala Witrażowa. Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze oraz umieszczenie na stronie internetowej www.bip.kamiennagora.pl.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kamiennej Górze
/-/ Krzysztof Karasiński