Inwentaryzacja azbestu w Kamiennej Górze

Realizujemy program usuwania wyrobów zawierających azbest w Kamiennej Górze. Działania zostały zaplanowane w latach 2020 – 2032.

Od 15 do 30 czerwca 2020 r. firma EkoDialog przeprowadzi w Kamiennej Górze inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Zajmujące się nią osoby będą posiadały imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego potwierdzone przez burmistrza Kamiennej Góry.

Prosimy mieszkańców Kamiennej Góry o udzielenie pomocy i przekazanie niezbędnych danych pracownikom wykonującym  inwentaryzację. Będą oni także udzielali informacji o szkodliwości azbestu i obowiązkach związanych z wykorzystywaniem wyrobów zawierających tę substancję.

W związku z epidemią koronawirusa ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na wejście na swój teren, należy taką informację przekazać ankieterowi. Prosimy wówczas o udzielenie niezbędnych informacji z bezpiecznej odległości.

Kamienna Góra uzyskała ponad 16 tys. zł dotacji na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra”. Przyznało ją Ministerstwo Rozwoju.

Zebrane dane umożliwią w przyszłości pozyskanie zewnętrznych środków na: demontaż, transport i utylizację azbestu.

Tagi: