Inwestycje celu publicznego

Decyzje celu publicznego oraz decyzje z warunkami zabudowy – w wyrazie graficznym dostępne są też w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.