IV sesja rady miasta Kamienna Góra

Sesja rady miasta odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny za zamianę nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności aktów planowania przestrzennego miasta Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały inicjującej przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 22 w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 13. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 14. Informacja przewodniczącej rady miasta o pracy rady między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.