Jak starać się o środki unijne na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego?

Jak starać się o środki unijne na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego? Przyjdź na spotkanie 21 września 2023 r.
Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska przygotowuje nabory wniosków na dofinansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Dolnego Śląska.

W związku z tym Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 15:30 w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

W trakcie spotkania doradca przekaże informacje na jaki zakres inwestycji można aplikować, jakie są potrzebne dokumenty i jaki poziom dofinansowania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Prowadzący szkolenie: Karol Sadłowski – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinach ekonomii i zarządzania projektami unijnymi. Jako wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Funduszy Europejskich był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad priorytetem Miasta, w tym weryfikację i ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji. Od blisko 9 lata jako ekpert z dziedziny funduszy europejskich prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych.