Jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Celem kampanii 4U  jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Link do strony kampanii 4U.