Kamienna Góra wśród samorządów deklarujących odejście od węgla

Janusz Chodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry podpisał w Wałbrzychu deklarację „Dekarbonizacja 2030”. Samorządy Subregionu Wałbrzyskiego zobowiązały się w ten sposób do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania paliw kopalnych.

Uroczystość odbyła się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski – czytamy w deklaracji.

Zdaniem burmistrza Janusza Chodasewicza kryzys klimatyczny i powodujące go zanieczyszczenia będą jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będziemy musieli się zmierzyć.

Na każdym szczeblu można podejmować działania, które ograniczą zmiany klimatyczne. Deklaracja jest bardzo cenną inicjatywą. Wskazuje kierunki działań na najbliższe lata  – mówi burmistrz Chodasewicz.

 

Treść deklaracji

 

Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego
Dekarbonizacja 2030

My, Samorządowcy Subregionu Wałbrzyskiego podejmujemy zobowiązanie do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych w gospodarce subregionu do 2030 r.

W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski.

Cel dekarbonizacji do 2030 r. osiągnięty będzie poprzez:

  • likwidację pieców węglowych w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; wspólnotach mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
  • rozwój odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła, panele słoneczne, farmy wiatrowe, pompy geotermalne i inne,
  • wykorzystanie wodoru i energii elektrycznej jako źródeł zeroemisyjnej energii w autobusowej komunikacji pasażerskiej i indywidualnej komunikacji samochodowej
  • stworzenie magazynów energii odnawialnej z wykorzystaniem m.in. technologii wodorowej.

Zobowiązujemy się do zbudowania szerokiej partycypacji społecznej w programie dekarbonizacji, wspierając prosumencki mechanizm wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz tworząc przyjazne prawo lokalne celem wyrównania indywidualnych kosztów pozyskania energii i ciepła w gospodarstwach domowych i likwidacji wykluczenia energetycznego.

Polska jest krajem o wyjątkowym znaczeniu węgla w gospodarce, a koszty transformacji. będą szczególnie wysokie. Zakończenie eksploatacji węgla w Subregionie Wałbrzyskim wywołało odczuwalne do dziś dramatyczne skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ułatwi sprawne i społecznie bezpieczne odejście od węgla ku nowym, odnawialnym źródłom energii i samowystarczalności energetycznej Subregionu Wałbrzyskiego. Apelujemy do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na Dolnym Śląsku.

Wałbrzych, 28.09.2020