Kolejna dotacja dla miasta Kamienna Góra

Pozyskaliśmy ponad 630 tys. zł na realizację projektu „Rozkodujmy przyszłość kamiennogórskich przedszkolaków”.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 300 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez: dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie sal i realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności społeczno-emocjonalne oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez 37 nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych — informuje Monika Kepesz, dyrektor Centrum Obsługi Jednostek w Kamiennej Górze.

Projekt będzie realizowany od 16 września 2024 r. do 20 listopada 2025 r. w Przedszkolu Publicznym nr 1 i Przedszkolu Publicznym nr 2.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie ponad 790 tys. zł. Dotacja pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.