Kolejna partia maseczek trafiła do mieszkańców

Powtórzyliśmy akcję rozdawania maseczek wśród mieszkańców Kamiennej Góry. Szczególną uwagę zwracaliśmy na seniorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka.

Maseczki otrzymywały osoby, które nie założyły ich chodząc po ulicach. Zauważyliśmy też, że wielu kamiennogórzan miało jedynie maseczki jednorazowe. Samorząd przekazał im osłony twarzy wielokrotnego użytku. Należy je prać i prasować.

W sumie urząd miasta w Kamiennej Górze rozda mieszkańcom ponad 1000 wielorazowych maseczek.

https://www.facebook.com/KamiennaGora/videos/914323139025007/