Kolejne dofinansowanie na wymianę pieców

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na wymianę pieców w ramach III Edycji „Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE – Edycja III”.
Całkowity koszt zadania wynosi 571 732,75 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 220 812,97 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, w naborze przeprowadzanym na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.
W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na likwidacji 46 nieekologicznych pieców na ekologiczne źródła ciepła.
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”