Kolejne miliony pozyskane dla Kamiennej Góry

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 13 250 000 zł. Miasto Kamienna Góra otrzyma je ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Dzięki dotacji będzie możliwa wymiana źródeł ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej w około 600 lokalach mieszkalnych na terenie naszego miasta – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów).

Podobnie jak w programie Czyste Powietrze wysokość dotacji będzie uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł (30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych).

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy) na efektywne energetycznie pompy ciepła, kotły gazowe, piece na pellet, ogrzewanie elektryczne przyłącze do sieci ciepłowniczej, czy na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Ponadto dofinansowanie obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej oraz dokumentację projektową.

Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców Kamiennej Góry.