Kompleksowe badania szczelności instalacji gazowych

Miejska Spółka Mieszkaniowa kupiła specjalistyczny czujnik wykrywający nieszczelności w instalacjach gazowych. Urządzenie jest wysokiej klasy. Będą z niego korzystali instalatorzy spółki. Zakup kosztował ponad 11 tys. złotych.

Burmistrz Janusz Chodasewicz zarządził kompleksową kontrolę stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach i w mieszkaniach zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową. Do tych prac zostało oddelegowanych trzech pracowników.

Jeden nich będzie wyposażony w urządzenie Esders, a dwaj pozostali w urządzenia typu Alter GD-8. Wszystkie czujniki są certyfikowane – mówi prezes Zdzisław Wołyniec.

W przypadku niepewności co do wyników prób szczelności podczas badań wykonywanych urządzeniami Alter GD-8, weryfikacja wyników będzie dokonywana za pomocą bardzo precyzyjnego urządzenia Esders – dodaje szef miejskiej spółki.

Zakup nowego urządzenia z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Spółka Mieszkaniowa może też przeprowadzać testy szczelności instalacji w budynkach, którymi nie administruje. Osoby zainteresowane mogą zamówić taką usługę. Klient na potwierdzenie sprawności instalacji otrzyma protokół i wydruk wyników pomiarów.