Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W załączniku do powyższego Rozporządzenia obszar: GMINY MARCISZÓW, GMINY KAMIENNA GÓRA oraz MIASTA KAMIENNA GÓRA oznaczony został jako strefa niebieska (I strefa zagrożenia w zakresie afrykańskiego pomoru świń). Gmina Lubawka pozostaje w dalszym ciągu strefa wolną (białą) tj. bez ograniczeń.

Na obszarach objętych ograniczeniami należy spełniać dodatkowe wymagania bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, badań świń przy uboju oraz ich przemieszczaniu zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf SKM Bizhub 22062208400 483 KB