Komunikat WIOŚ RWMŚ

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz.9 dnia 15.11.2021 r.do godz.24 dnia 16.11.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 15.11.2021 r. i na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 15.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, oraz m. Wrocław, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych.