Mija termin raty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom sprzedającym napoje alkoholowe, że 31 maja br. mija termin opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynoszą:

  • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu  ( z wyjątkiem piwa )
  • 2.100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokościach określonych jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Sprawy związane z wydawaniem  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi Joanna Pogońska – Wydział Promocji i Polityki Społecznej, pok. 304 (II piętro), tel.: 075/645-51-26. Więcej szczegółów w BIP.

Tagi: