Kondolencje w imieniu samorządu Kamiennej Góry

W imieniu kamiennogórskiego samorządu składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim śp. Franciszka Kuszela.

 

FRANCISZEK KUSZEL

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XLI/275/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 6.10.2009 r.

Urodził się 10.05.1926 r. w miejscowości Żbykały, w gminie Gródek w województwie nowogródzkim. Z chwilą wkroczenia wojsk radzieckich w 1944 r. w dawne granice RP otrzymał powołanie do nowo tworzonej II Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego w Rzeszowie. Z tą armią przeszedł cały szlak bojowy aż do kapitulacji Berlina. Następnie przez czeską Pragę z XXIX Pułkiem Piechoty X Dywizji Sudeckiej II Armii Wojska Polskiego 13 maja 1945 r. przybył do Kamiennej Góry.

Jako jeden z pierwszych ustanawiał polską administrację w powiecie kamiennogórskim. W grudniu 1945 z uwagi na zły stan zdrowia został zdemobilizowany. W 1949 r. rozpoczął pracę w zakładzie produkcyjnym „Len”, w którym pracował aż do emerytury.

Franciszek Kuszel był absolwentem obecnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, który nosi imię „XXIX Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego”.

Za swoje zasługi wojenne otrzymał wiele odznaczeń wojskowych, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Pamiątkowy, Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk, Odznakę Grunwaldzką, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Medal za Udział w Walkach o Berlin oraz Krzyż Frontowy. Za swoją obywatelską postawę został wyróżniony licznymi dyplomami, podziękowaniami i listami pochwalnymi. Franciszek Kuszel był ostatnim z żyjących żołnierzy XXIX Pułku Piechoty.

Tagi: