Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 19 października 2020 roku a zakończenia na dzień 26 października 2020 roku.

Konsultacje prowadzi się w formie pisemnej, według załączonego formularza konsultacji.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zarządzenie 317 174 KB
2 pdf program 2021 - załacznik do uchwały 205 KB
3 doc formularz 30 KB