Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 18 października 2021 roku a zakończenia na dzień 25 października 2021 roku.

Konsultacje prowadzi się w formie pisemnej, według załączonego formularza konsultacji.