Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 30 października 2023 roku a zakończenia na dzień 6 listopada 2023 roku.

Konsultacje prowadzi się w formie pisemnej, według załączonego formularza konsultacji.