Konsultacje społeczne w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 ustęp 1 Uchwały nr XL/269/17 rady miasta Kamienna Góra z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy miejskiej Kamienna Góra, burmistrz miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu lokalizacji na terenie Kamiennej Góry linii kolejowej dużych prędkości w ramach budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica -Wałbrzych – granica państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 30 września 2021 r., o godz. 16.00 w sali gimnastycznej przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze.

Konsultacje społeczne obejmą obszar gminy miejskiej Kamienna Góra.

Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców miasta w sprawie, której dotyczą. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy.