Kontrola podatkowa nieruchomości

Urząd Miasta Kamienna Góra informuje, że został powołany Zespół do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie miasta Kamienna Góra, w celu sprawdzenia, czy deklarowana powierzchnia gruntów i budynków, która jest podstawą do wyliczenia podatku od nieruchomości, jest zgodna ze stanem faktycznym.

Kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości rozpoczną się od 3 lipca 2023 r. i będą im poddane powierzchnie gruntów i budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a także budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zachęcamy mieszkańców i osoby prowadzące działalność gospodarczą do sprawdzenia deklarowanych powierzchni, w stosunku do rzeczywistego stanu i ewentualnego składania korekt deklaracji, tak aby nie dać się zaskoczyć kontroli podatkowej!

Prosimy o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym w terminie do końca czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Kamienna Góra pok. 110.

Po upływie powyższego terminu Urząd Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Działu VI Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.), będzie wszczynał z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Kontrola będzie mogła dotyczyć nie tylko ostatnich zobowiązań podatkowych, lecz także tych z ostatnich pięciu lat.