Kontrole jakości segregacji odpadów

Przypominamy o regularnych kontrolach sposobu segregowania odpadów, które od pewnego czasu prowadzimy w całej Kamiennej Górze.

Dziś ocenialiśmy jakość segregacji na ul. Cegielnianej. Niestety wyniki nie wyglądają dobrze. Mieszkańcy niektórych nieruchomości nie stosują się do wymogów segregacji. Na razie poprzestaliśmy na upomnieniach i wyjaśniliśmy zasady segregacji. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała będziemy zmuszeni nałożyć podwójną opłatę za wywóz śmieci.

Przypominamy przy tej okazji, że właściwa segregacja ma ogromny wpływ na koszty zagospodarowania odpadów na składowisku i stawkę jaka obowiązuje w mieście.