Kontrolerzy wizytują nieruchomości, uwaga na oszustów

Trwają kontrole instalacji grzewczych w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych zgłoszonych do projektu pn.: „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”.

Do 31 sierpnia 2021 r. będą przeprowadzane wizje lokalne, których celem jest sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości danych zawartych we wnioskach o udzielenie grantu (złożonych w naborze w kwietniu br.) oraz uzyskanie informacji potrzebnych do sporządzenia audytu energetycznego. Z wizji lokalnej zostanie przygotowany protokół, który właściciel/najemca będzie zobowiązany podpisać. Ponadto dla inwestycji planowanych do realizacji będą bezpłatnie sporządzane audyty energetyczne.

Wizje lokalne będą przeprowadzane przez firmę zarządzającą projektem, tj.

UNIPROJEKT Paweł Stawarz Boguszyce 139 56 – 400 Oleśnica, którą reprezentują:

  • Paweł Stawarz,
  • Krzysztof Ruszkiewicz,
  • Paweł Ruszkiewicz,
  • Kamil Drewicz.

Osoby kontrolujące będą posiadały stosowne upoważnienia. Terminy wizji lokalnych będą  poprzedzane rozmową telefoniczną. Kontrolerzy będą dzwonili pod numery telefonów wskazane we wnioskach o udzielenie grantu.

Ponieważ otrzymaliśmy informacje o osobach, próbujących podszywać się pod kontrolerów, prosimy o zachowanie rozwagi i czujności podczas wpuszczania obcych do mieszkań lub domów. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości kontrolera należy poprosić o okazanie dokumentów lub skontaktować się z urzędnikiem miejskim koordynującym projekt pod nr tel. (75) 64 – 55 – 141 .