Kontrolujemy czym pali się w piecach

Rozpoczęliśmy kontrole jakości paliwa w piecach, ogrzewających budynki w Kamiennej Górze.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w towarzystwie policjantów odwiedzają poszczególne mieszkania, by sprawdzić, czym mieszkańcy palą w swych piecach. Mamy już pierwszych winowajców smogu nad Kamienną Górą. W jednym z przypadków stwierdzono spalanie klejonych płyt paździerzowych. Na razie skończyło się na pouczeniach. Kontrole będą powtarzane.

Apelujemy także do mieszkańców, by alarmowali nas, gdy zauważą niepokojące zadymienie. W razie podejrzeń niebezpiecznego stężenia zanieczyszczeń można zawiadomić jednostkę straży pożarnej  Ta w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia musi zainterweniować. Dla właściciela „trującego pieca” może to oznaczać konsekwencje prawne.

https://www.facebook.com/KamiennaGora/videos/135366480827866/