Korpus Wsparcia Seniorów – program MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Kamiennej Góry 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

  • Wsparcie społeczne oraz w czynnościach dnia codziennego.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Ułatwienie dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Kamienna Góra.
  • Teleopieka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod nr tel.: 75 646 66 77, 75 646 66 73. Udział w programie jest bezpłatny.