Korpus Wsparcia Seniorów w MOPS Kamienna Góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Kamiennej Góry 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

  • umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania Seniora lub pomocy w dowiezieniu Seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • organizację transportu na szczepienia (p/grypie, p/Covid- 19),
  • w załatwieniu prostych spraw urzędowych lub dowiezieniu Seniora do urzędu oraz przy realizacji recept.

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra lub telefonicznie pod wskazane nr telefonu: 75 646 66 77, 75 646 66 73 oraz ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.