List gratulacyjny z okazji Święta Policji

List gratulacyjny

Szanowny Panie Komendancie, Panie policjantki i Panowie policjanci!

Dzień Policji to wyjątkowa okazja, aby podziękować Wam za Waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. I przypomnieć, jak ważną rolę spełniacie w naszym mieście. Jesteście gwarantem porządku i poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców Kamiennej Góry. Dzięki Waszej codziennej, trudnej i niebezpiecznej służbie nasza społeczność może się rozwijać i harmonijnie funkcjonować.

Niechaj przykładem Waszego zaangażowania i poświęcenia będzie pomoc, którą ze strony dwóch kamiennogórskich policjantów otrzymali w lutym tego roku mieszkańcy płonącego budynku w Kamiennej Górze. Młodszy aspirant Marcin Nieć oraz sierżant sztabowy Adam John, nie bacząc na niebezpieczeństwo, rozpoczęli ewakuację poszkodowanych mieszkańców, których życie było zagrożone. Za tę bohaterską akcję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował ich okolicznościową odznaką imienia podkomisarza policji Andrzeja Struja. Ja także pragnę ogromnie za nią podziękować.

Wieloletnia efektywna współpraca miasta Kamienna Góra z Komendą Powiatową Policji napawa optymizmem na przyszłość. Wiem, że Waszej strony zawsze mogę liczyć na pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów. Podobnie jak wszyscy nasi mieszkańcy. W miarę możliwości nasz samorząd stara się wspierać Waszą działalność finansowo i materialnie. Deklaruję, że ta pomoc będzie kontynuowana.

Z okazji Waszego święta składam Wam dziś serdeczne życzenia: zdrowa, satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania w oczach mieszkańców z dobrze wykonywanej służby. Na koniec życzę wszystkim hucznego świętowania, radości z dzisiejszych i kolejnych awansów.

Janusz Chodasewicz

Burmistrz Kamiennej Góry