Lokalna Organizacja Turystyczna powołała zarząd

Członkowie stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej wybrali dziś zarząd.

W jego skład weszli: wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, wójt Marciszowa Wiesław Cepielik, wiceprezes fundacji „Europejska Perła Baroku” Grzegorz Żurek oraz właściciel i pomysłodawca podziemnej trasy turystycznej „Projekt Arado” Jarosław Bona.

Do formalnego zawiązania stowarzyszenia, które zajmie się promocją atrakcji turystycznych Ziemi Kamiennogórskiej brakuje teraz jedynie rejestracji sądowej. Wiosek o wpis do KRS zostanie złożony wkrótce.

By dopełnić prawnych wymogów związanych z działalnością stowarzyszenia została powołana także komisja rewizyjna. W jej składzie znaleźli się: Ewa Kocemba, Teresa Sobala i Bożena Pełdiak.

Do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej przystąpiły dotąd: wszystkie samorządy powiatu kamiennogórskiego, fundacja „Europejska Perła Baroku”, „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera”, Sudety.pro, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” oraz Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

Założyciele stowarzyszenia liczą, że wkrótce będą do niego mogli przystępować lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej.