LVIII sesja rady miasta Kamienna Góra | 9 sierpnia

LVIII sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) od godziny 12:30.

Program sesji 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
  6. Zamknięcie sesji.