LXIV sesja rady miasta Kamienna Góra

LXIV sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra:
  1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra wraz z autopoprawką;
  2) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2023 rok;
  3) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok;
  4) głosowanie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2023 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;
  2) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2023 rok;
  3) odczytanie opinii komisji nudżetu, strategii i rozwoju;
  4) dyskusja nad projektem budżetu;
  5) głosowanie zgłoszonych poprawek;
  6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
 6. Zamknięcie sesji.