LXXIV sesja rady miasta Kamienna Góra

LXXIV sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra za 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kamienna Góra za 2022 rok.
  7. Zamknięcie sesji.