LXXIX sesja rady miasta Kamienna Góra | 20 grudnia

LXXIX sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 20 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.

1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra wraz z autopoprawką;

2) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2024 rok;

3) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok;

4) głosowanie uchwały;

4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2024 rok:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;

2) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kamienna Góra na 2024 rok;

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;

4) dyskusja nad projektem budżetu;

5) głosowanie zgłoszonych poprawek;

6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

6. Zamknięcie sesji.